Home » Kürtçe Şarkı Notaları (page 3)

Kürtçe Şarkı Notaları

Kürtçe Şarkılar,Kürtçe şarkı notaları,kürtçe bağlama notaları

Hozan Serhat Sipan Sipane Xelate Do Re Mi Notaları

Hozan Serhat Sipan Sipane Xelate Do Re Mi Notaları SÖZE GİRİŞ LALASİ-DODOSİLA-DOSİSİ-SİDOSİ (Kî herê axa tetwanê) SİDORERE-DOSİ-REDO-DOSİSİLA (Wê bibînê çiyayê sîpanê) LALASİ-DODOSİLA-DOSİSİ-SİDOSİ (Cî warê siyabend û xecê) DOREREDO-DODO-SİDOSİLA (Xemlû rewşa kurdistanê ) NAKARATA GİRİŞ MİFAFAFAFA-MİRE-MİRERERE-REDO (Sîpan sîpanê xelatê) REMİRE-MİMİREDO-REDODODO-DOSİ(Bilindbûn çiqas li te tê) DOREDO-REREDOSİ-DOSİSİ (Gulên te gulên cennetê ) DOREREDO-DODO-SİDOSİLA-LALALALA(Ava te ava qudretê ) NAKARAT 2 SOLLALA-LAMİMİ (Sîpan sîpanê ) …

Yazının Devamı

Şivan Perwer Yare Do Re Mi Notaları

Şivan Perwer Yare Do Re Mi Notaları SAZ BÖLÜMÜ 1.BÖLÜM LALASOL-LALASOL-LASİDORE-SİDOLA LALASOL-LALASOL-DOREREDO-DOSİSİ SİSİSOL-SİSİSOL-REREREDO-DOSİSİ SİSİSOL-SİSİSOL-DOREREDO-DOSİSİ (Videoda 0-10.saniyeler arası) 2.BÖLÜM SOL’dan DO’ya / LA’dan RE’ye/ tarama yapılacak orta teldeki soldan başlar (videoda 10-13.saniyeler arası yapılan tarama) 3.BÖLÜM Mİ-Mİ-MİRERE-MİFA-FAMİMİ MİREMİRE-REDODODO-REMİ-MİRERE (videoda 14-27.saniye arası) 4.BÖLÜM REREDO-DOSİSİLA-RERERESİDO DOSİDOSİ-SİLALA-SİDO-DOSİSİ MİMİMİDO-DORERE-DOSİSİLA (videoda 27-36.saniyeler arası) 5.BÖLÜM SİDORERE-RESİSİ-DORE-RESİDO 1 SİDORESİ-DOSİDOSİ-REDO-DOSİSİ 2 DODOLA-LALALA-DODOSİ-SİSİSİ 3 DOSİLA-LALALA-LA(alttan vur sol elde et)-LA(alttan vur …

Yazının Devamı